סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' מיכל שמסיאן ראש מנהל הפקולטה 03-5313379
גב' צפורה אליצור מרכזת לשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח 03-7384302
גב' שירית מליחי-ביתן מרכזת ועדות מקצועיות 03-5313382
גב' אירית סגל מזכירה 03-5318370
זבדי צוריאל מר זבדי צוריאל יועץ מחשוב פקולטטיבי 03-5318795