סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
מר אפרים זינגר ראש מנהל הפקולטה 03-5318370
גב' צפורה אליצור מרכזת לשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח 03-5318370
גב' רונית ברק- אסולין מרכזת ועדות מקצועיות 03-5318370
גב' אירית סגל מזכירה 03-5318370
זבדי צוריאל מר זבדי צוריאל יועץ מחשוב פקולטטיבי 03-5318795