ספריות

ספריה לאנגלית, קישור -  http://english.biu.ac.il/page/464

ספריה לצרפתית, קישור -  http://french.biu.ac.il/node/38

ספריה לערבית, קישור -  http://arabic.biu.ac.il/node/397

ספריה לתרגום, קישור -  http://translation.biu.ac.il/node/264

ספריה ללימודי מידע, קישור -  http://is.biu.ac.il/he/library

ספריה לפילוסופיה, קישור -  http://philosophy.biu.ac.il/node/179

ספריה להיסטוריה כללית , קישור -  http://history.biu.ac.il/node/38

ספריה לספרות משווה, קישור -  http://comlit.biu.ac.il/node/38

ספריה למוסיקה, קישור - http://music.biu.ac.il/library

 

לאתר הספריות: http://www.biu.ac.il/lib