ועדת אתיקה-הפקולטה למדעי הרוח

 

יו"ר הועדה: ד"ר גילה פריבור (מדעי המידע); כתובת מייל: Gila.Prebor@biu.ac.il  

חברי הועדה:פרופ' גבריאל דנציג (לימודים קלאסיים), פרופ' זוהר לבנת (לשון עברית), פרופ' נטליה מאיר (בלשנות אנגלית), ד"ר זוהר מאור (היסטוריה).

מרכזת מנהלית: גב' רחלי גלבוע, מנהלת ידע

הנחיות פניה לועדה