טפסים

* קישור לאתר הטפסים: http://www.biu.ac.il/Administration/forms

 

* וועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרוח: נוהל וטפסים .

* נהלים וטפסים לבתר דוקטור

נוהל להשתלמות בתר- דוקטור - בשפה העברית

נוהל להשתלמות בתר דוקטור בשפה האנגלית.

טופס בקשה לקבלה להשתלמות בתר-דוקטור.

טופס בקשה לרישום להשתלמות בתר- דוקטור.

 

טופס למינוי חדש

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים