טפסים

קישור לאתר הטפסים
http://www.biu.ac.il/Administration/forms

 

טפסים להגשה לועדת האתיקה (IRB) של מדעי הרוח

 

נוהל להשתלמות בתר- דוקטור  וטופס בקשה לקבלה להשתלמות בתר-דוקטור

 

טופס למינוי חדש

 

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים