טפסים

קישור לאתר הטפסים
http://www.biu.ac.il/Administration/forms

 

טפסים להגשה לועדת האתיקה (IRB) של מדעי הרוח

 

בקשה לרישום סטודנט בתר-דוקטורט

 

טופס למינוי חדש

 

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים