דקנית

   

 

      פרופ' דניאלה דוויק

      טל': 03-5318370/1

      humanities.faculty@biu.ac.il