דקן

פרופ' אליעזר שלוסברג

טל': 03-5318370/1

humanities.faculty@biu.ac.il

פרופ' אליעזר שלוסברג