הפקולטה שלנו דנה בנושאים העיקריים שמעסיקים את בני האדם מאז מעולם. מהות העולם והאדם, ההוויה האלוהית, היחס בין אלוהים לאדם ותורות מוסר. כל אלה נדונים במחלקה לפילוסופיה כללית. כיצד אנשים מעבירים זה לזה את רעיונותיהם בנושאים שונים אפשר ללמוד במחלקות לשפות. המשך...