מזכירה

גב' אירית סגל

טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: