מרכזת ועדות מקצועיות

מליחי-ביתן שירית

מרכזת ועדות מקצועיות
טלפון
דוא"ל
shirit.malichi@biu.ac.il
משרד
בניין 1002, קומה 3, חדר 301

תאריך עדכון אחרון : 18/02/2024