מרכזת ועדות מקצועיות

גב' שירית מליחי-ביתן

טלפון: 
משרד: