מרכזת לשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח

גב' חן בראון

טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: