תוכנית מלגות לקליטת סגל מצטיין בני החברה החרדית -תשפ"ה

מטרה: לעודד חוקרים מצטיינים בני החברה החרדית לעיסוק במחקר ולהקלט במוסדות ות"ת

 

תנאים להגשה:

 • מצוינות ופעילות אקדמית, המלצות, פרסומים, השתתפות בכנסים בינ"ל, זכיה בפרסים ומלגות, הוראה ומחקר ופוטנציאל השתלבות כחברי סגל מבטיחים
 • ניתן להגיש למלגה מועמדים שכבר נקלטו בסגל הבכיר בתשפ"ד או הצפויים להקלט בתשפ"ה
 • במידה והפקולטה מעוניינת שהתקן יהיה על תקן פורשים, יש לצרף אישור סמנכ"ל מ"א על מועד פרישתו ועל התחייבות הפקולטה בשימוש תקן זה בתום שלוש שנים (תשפ"ח)
 • על המועמד להתחייב לממש את המלגה כחבר סגל באוניברסיטת בר אילן
 • בעלי אזרחות ישראלית או מעמד "תושב קבע"
 • על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור לפני תחילת שנה"ל פ"ה ולא יותר מ-7 שנים לאחר אישור דוקטורט
 • דרגה מינימלית להגשה- דרגת מרצה
 • לא ניתן להגיש מי שהיה כבר בעל מינוי במסלול הרגיל (מדרגת מרצה ומעלה)

פרטי המלגה

 • משך המלגה: 3 שנים (תשפ"ה- תשפ"ז)
 • גובה המלגה: כ-300 אש"ח
 • מענק קליטה חד פעמי בשנה הראשונה בגובה: 50 אש"ח (נסיונאי- 170 אש"ח)
 • מימון משלים שנתי: 0.25 תקן (מימון ות"ת- 0.75- שכר בסיס בלבד)

נהלי הגשה:

 • ההגשה תכלול את תיקי המועמדים לפי הפירוט הבא: קובץ אחד לכל מועמד בפורמט PDF והטבלה המרכזת-בפורמט אקסל.
 • תיק המועמד יכלול
  • חיוניות המועמד למחלקה: מכתב מראש המחלקה עם מידע בנוגע לחיוניות המועמד במחלקה (פורשים, תחומי מחקר)
  • טופס הגשת מועמדות: כולל חתימת המועמד
  • קורות חיים: עד שני עמודים, כולל פרטי קשר ופירוט השכלה אקדמית, השתתפות בכנסים, מלגות/מענקים/פרסים. (נא לא לכלול בקו"ח פרסומים)
  • רשימת פרסומים: נא להפריד בין מאמרים שפורסמו/התקבלו לפרסום למאמרים שהוגשו ונמצאים בשיפוט. חשוב: לכלול קישורים למאמרים היכן שניתן
  • אישור קבלת דוקטורט
  • תוכנית המחקר: עד 10 עמודים באנגלית כולל תרשימים וגרפים ולא כולל ביבליוגרפיה
  • תקציר באנגלית: עד 450 מילים
  • מכתבי המלצה לפי הפירוט הבא:
   • בין שלושה לארבעה  מכתבי המלצה
   • כל מכתב המלצה צריך להיות ממוען עבור חבר הסגל אל מועצה להשכלה גובהה, עבור תוכנית המלגות לקליטת סגל מצטיין מבני העדה האתיופית
  • התחייבות המועמד: קובץ וורד שבו המועמד (שם מלא+ת.ז) מצהיר כי מתחייב לממש את המלגה באוניברסיטת בר אילן
  • התחייבות המחלקה: מכתב על דף לוגו מחלקתי, חתום ע"י ראש המחלקה ובו התחייבות כי המועמדת עומד בתנאי המלגה

טפסים

קול קורא

טופס הנחיות פקולטטיבי

טופס מועמדות

טופס מרכז- אקסל

נא להגיש לרחלי גלבוע, מנהלת ידע בכתובת מייל: rachel.gilboa@biu.ac.il ולא יאוחר מתאריך 11.3.24