פטור מלא משכ"ל ללימודי תעודת הוראה תשפ"ד (בכפוף לתקנון)