מלגות לתואר ראשון לשנת תשע"ט

שלום רב,

נפתחה ההרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תשע"ט לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

את טפסי הבקשה יש למלא באופן מוקלד ולשלוח למייל על פי המפורט בפרסום.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.7.2018.

מצורף קישור של טפסי הבקשה: https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA