דקן

     פרופ' אליעזר שלוסברג

      טל': 03-5318370/1

      humanities.faculty@biu.ac.il