סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
מר אפרים זינגר ראש מנהל הפקולטה 03-5318370
גב' צפורה אליצור מרכזת לשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח 03-5318370
גב' נילי בר-צבי מרכזת ועדות מקצועיות 03-5318370
גב' אירית סגל מזכירה 03-5318370
זבדי צוריאל מר זבדי צוריאל יועץ מחשוב פקולטטיבי 03-5318795